Lørdagspass Reine Ord 2019

Season pass information

Lørdagspass gjelder alle arrangementer på Reine Kultursenter lørdag 8. juni 2019. Passet gjelder ikke for LitteraTUR. Husk fremmøte 10 minutter før hvert arrangment

Restrictions

Passet er personlig og kan ikke overdras

Waiver

Refusjon kun ved avlyst arrangement

Season pass includes events

SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Helene Uri
08.06.2019 11:00 @ Reine Kultursenter
SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Marte Michelet
08.06.2019 12:00 @ Reine Kultursenter
Sold out
SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Zeshan Shakar
08.06.2019 13:00 @ Reine Kultursenter
SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Carsten Jensen
08.06.2019 14:30 @ Reine Kultursenter
Sold out
SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Anne B. Ragde
08.06.2019 15:30 @ Reine Kultursenter
SAT 8 JUN
Forfattersamtale - Dag Solstad
08.06.2019 16:30 @ Reine Kultursenter
Sold out